Sławomira Głasek

Czytaj więcej: Prawa dziecka                                                “Dziecko nie jest przyszłym człowiekiem, ale człowiekiem.”
                                                                                                             Janusz Korczak
Na początku XIX w. w Baltimore historia Mary Ellen Wilson, 8-letniej dziewczynki poruszyła lokalną społeczność. Mary mieszkała ze swoją mamą, która w okrutny sposób, notorycznie biła swoją córkę. Miejscowy oddział stowarzyszenia przeciwdziałania okrucieństwu wobec zwierząt podjęło działania i pomogło dziecku. Od tego zdarzenia zaczyna się historia praw dziecka. Na początku wszelkie inicjatywy na rzecz dzieci miały miejsce w USA, kolejne w Europie. Pierwszy zapis dotyczący praw dziecka pojawił się w 1924 r. w Deklaracji Genewskiej.
20 listopada w 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o prawach dziecka, którą podpisało 192 kraje. To najważniejszy akt prawny, który określa prawa dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję w 1991 r. Po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie uwzględniono prawa i wolności osobiste dziecka.

Czytaj więcej: Prawa dziecka
Beata Chojnowska, fot. Grzegorz Filipkowski

Czytaj więcej: XII Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej 15 listopada 2018 r. w naszej szkole odbyła się XII edycja Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej "Polska to my", którą honorowym patronatem objęli: Prezydent Miasta Łomża oraz Starosta Powiatu Łomżyńskiego.
Celem konkursu jest upowszechnianie inicjatyw twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru, a także propagowanie wartości patriotycznych, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, rozwijanie zdolności recytatorskich i wokalnych, kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka.
Nad przebiegiem konkursu czuwały jego pomysłodawczynie: p. Lidia Choińska i p. Katarzyna Życzkowska.
Na zaproszenie do udziału w konkursie odpowiedziała, jak co roku, liczna grupa młodzieży. W tegorocznej edycji wzięło udział ogółem 120 uczestników (68 wykonań) z 27 szkół z terenu województwa podlaskiego.

Czytaj więcej: XII Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej "Polska to my"
Sławomira Głasek

Czytaj więcej: Projekt „W stronę dojrzałości”                                                               Wszystko w Twoich rękach.
                                                              Życie to Twoja historia, spraw, by była piękna.

Słowa te towarzyszyły twórcom projektu „W stronę dojrzałości”, w których uczestniczyli uczniowie z klasy I d. 12.10 i 13 11. 2018 r. w czasie warsztatowych zajęć, młodzież zdobywała wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego.
Realizatorem spotkań była pani Ewa Sadowska, która jest jednym z autorów programu na województwo podlaskie. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję do refleksji i poszukiwania odpowiedzi na pytania:
   • Jaki wpływ na moją przyszłość mają dzisiejsze wybory?
   • Jak dbać o zdrowie prokreacyjne?
   • Jak mądrze korzystać z płodności?
   • Jak się przygotować do rodzicielstwa?
   • Jak sobie radzić, gdy płodność zawodzi?

Czytaj więcej: Projekt „W stronę dojrzałości”
Renata Maliszewska-Bagińska, Katarzyna Życzkowska


Niepodległość Ojczyzny jest dla każdego Polaka ważną wartością, a Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt państwowych. By godnie uczcić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, oddać hołd bohaterom, którzy swoje życie ofiarowali Ojczyźnie, społeczność naszej szkoły, 9 listopada o godzinie 11:11 odświętnie ubrana zebrała się, by w ramach akcji Rekord dla Niepodległej wspólnie odśpiewać hymn naszego Państwa. Tym samym radośnie uczciła wiek niepodległości Polski.
Ten gest to dowód na to, że wolność nie jest tyko przywilejem, ale przede wszystkim zadaniem. Obowiązkiem każdego Polaka jest ją pielęgnować, bo niepodległość jest dobrem wspólnym.

Czytaj więcej: III LO w Łomży w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę
Elżbieta Wiśniewska, Alicja Czarnocka

Czytaj więcej: Wystawa i konferencja „Ojcowie Niepodległości” w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja...30 października 2018r. w naszej szkole odbył się wernisaż wystawy „Ojcowie Niepodległości” w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja Niepodległa«”. Uroczystości towarzyszyła konferencja naukowa z udziałem pracowników Oddziału IPN w Białymstoku. Uczniowie wysłuchali referatów przybliżających im sylwetki twórców niepodległego państwa polskiego:
Marszałek Józef Piłsudski - Naczelnik Państwa Polskiego - dr Jarosław Schabieński (Naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku)
Roman Dmowski - twórca nowoczesnego polskiego nacjonalizmu - dr Paweł Warot (Naczelnik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Białymstoku)
Wincenty Witos - polski polityk i działacz ludowy - Paweł Murawski (OBEN IPN Białystok)
Pułkownik Stanisław Nilski-Łapiński, bohater walk o niepodległość - dr Łukasz Lubicz-Łapiński (OBEN IPN Białystok)

Czytaj więcej: Wystawa i konferencja „Ojcowie Niepodległości” w ramach „Biało-czerwonego szlaku »Moja...
Lidia Choińska, Beata Chojnowska

Czytaj więcej: Wieczorek poetycki „Człowiek człowiekowi…”23 października, już po raz siódmy, jak zwykle w sali 24 odbył się wieczorek poetycki zatytułowany „Człowiek człowiekowi…”. Również i tym razem młodzież i goście dopisali. Ponad trzydziestoosobowa grupa recytujących, śpiewających i grających zaprezentowała wyszukane przez siebie utwory, podejmujące problematykę odkrywania skomplikowanej natury człowieka i jego wyborów życiowych. To był pełen melancholii i zadumy czas dla duszy, poszukującej czegoś więcej niż codzienność. Dodatkowym atutem spotkania był jesienny wystrój sali, płonące świece i liryczne utwory muzyczne. Niech przesłanie wieczoru, iż „człowiek człowiekowi…” nie musi być wilkiem, pozostanie w naszych sercach.
Już dzisiaj zapraszamy na kolejne spotkanie poetyckie, które odbędzie się 21 marca w Międzynarodowy Dzień Poezji.

Czytaj więcej: Wieczorek poetycki „Człowiek człowiekowi…”
Sławomira Głasek

Czytaj więcej: „Bądź tam dla kogoś innego” Jest to tegoroczne hasło kampanii, które ma zachęcać potencjalnych dawców krwi do odwiedzenia punktów krwiodawstwa. 23.10.2018 r. nasi pełnoletni uczniowie nie musieli odwiedzać punktu poboru krwi, to łomżyński oddział Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa odwiedził szkołę. Tego dnia 30-osobowa grupa pełnoletnich uczniów oddała 13,5 l krwi. Chyba nikogo nie potrzeba przekonywać do idei honorowego krwiodawstwa. Już analiza zbitki słów honorowe krwiodawstwo niesie jakiś szczególny wymiar. Encyklopedia języka polskiego określa, że słowo honorowy to: „mający poczucie godności osobistej, taki, który służy do wyróżnienia kogoś lub do okazania szacunku, niedający zysków materialnych lub niepobierający zapłaty”. Krwio – dawstwo, czyli bezinteresowny dawca krwi.

Czytaj więcej: „Bądź tam dla kogoś innego”
Elżbieta Kaliściak, Bożena Konopka

Czytaj więcej: Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej              Nauczać – znaczy pokazywać możliwości,
              Uczyć się – znaczy dawać sobie szansę.
                                                           P. Coelho

Motto brazylijskiego pisarza i poety przyświecało zorganizowanej w naszej szkole, z okazji niedawnego Dnia Edukacji, miejskiej uroczystości, podczas której około 100 dyrektorów, wicedyrektorów, nauczycieli i wychowawców łomżyńskich placówek oświaty otrzymało nagrody Prezydenta Miasta Łomża pana Mariusza Chrzanowskiego. Wśród nagrodzonych znalazł się również nauczyciel naszej szkoły – historyk pan Marcin Mikołajczyk, któremu serdecznie gratulujemy. Nagrodzonym gratulował też m. in. biskup Tadeusz Bronakowski, który przywołał słowa Jana Zamoyskiego: takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie.

Czytaj więcej: Miejskie obchody Dnia Edukacji Narodowej