Administrator
Kategoria:

15 listopada 2018r. już po raz dwunasty w III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży odbędzie się Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my. Konkurs adresowany jest do uczniów klas siódmych i ósmych szkoły podstawowej i klasy III gimnazjum, a także uczniów szkół ponadgimnazjalnych.


Serdecznie zapraszamy do wzięcia w nim udziału.

 

Godzina rozpoczęcia konkursu - 9:00. Finał - 14:00

 

 

          Pliki do pobrania:

                Karty zgłoszeniowe

              Regulamin XII Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my

              Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna

              Zgoda na wykorzystywanie wizerunku

 

Szanowni Państwo!
W związku z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych prosimy tych z Państwa, którzy nie przesłali pełnej dokumentacji, o dostarczenie niezbędnych oświadczeń. Przypominamy, że druki można pobrać ze strony III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży (www.lo3.lomza.pl) – zakładka XII Konkurs Polska to my.
Jednocześnie informujemy, że niedostarczenie wymaganych dokumentów uniemożliwia występ uczestnika.


Z poważaniem organizatorzy

Bożena Konopka, Renata Saniewska

8 września pod patronatem Prezydenta Polski i jego żony po raz 7 odbyło się w naszym kraju Narodowe Czytanie. Zostało ono zapoczątkowane w 2012 r. i od tamtej pory corocznie ma miejsce we wrześniu. Bibliotekarze III LO przyłączyli się do tej inicjatywy i zorganizowali w szkolnej czytelni głośne czytanie Przedwiośnia S. Żeromskiego (podobnie jak w całej Polsce). Wybór tego dzieła nie jest przypadkowy, jak zaznaczono na początku spotkania z uczniami III LO, bowiem w tym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości, a utwór przedstawia ważne problemy narodowe, ważne, gdy Polska znów rodziła się do życia po ponadstuletniej niewoli, ale i istotne dziś, gdy wiele kwestii społecznych i politycznych wymaga rozwiązań.
Spotkanie trwało zaledwie jedną godzinę lekcyjną, w związku z tym nauczyciele wybrali kilka fragmentów utworu, reprezentatywnych dla niego i podejmujących zagadnienia społeczne, polityczne, ale i egzystencjalne. Aby przybliżyć problematykę dzieła (w III LO nie omawia się na lekcjach języka polskiego Przedwiośnia) i pomóc młodzieży w jego zrozumieniu, na początku Narodowego Czytania w III LO nauczyciel bibliotekarz, a jednocześnie polonista, krótko przedstawił historię głównego bohatera, zachęcając jdo przeczytania całej książki.
Godzina minęła bardzo szybko, a nieprzeczytanych stron Przedwiośnia zostało jeszcze wiele. Mamy nadzieję, że nasze spotkanie przyczyni się do uzupełnienia tego braku, a jednocześnie rozbudzi pasję czytelniczą w młodzieży III LO.

Bożena Konopka
Renata Saniewska

Elżbieta Kaliściak, Bożena Konopka, fot. GM Narew, Tomasz Waldziński

Czytaj więcej: Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!Punktualnie o godzinie 9:00 w naszej szkole rozpoczęła się akademia z okazji nowego roku szkolnego.
Pani dyrektor Grażyna Chodnicka powitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególności proboszcza parafii pw. Krzyża Świętego ks. Andrzeja Godlewskiego oraz członka Bractwa Krzyża Zbigniewa Zalewskiego. W swoim przemówieniu nawiązała do wydarzeń z września 1939 roku, przypominając uczniom, jak wiele mają szczęścia, że nie było im dane doświadczyć tych tragicznych wydarzeń i że mogą żyć w wolnej Polsce. Poinformowała też, że społeczności szkolnej zostało powierzone bardzo ważne zadanie, jakim jest opieka nad odsłoniętym kilka miesięcy wcześniej obeliskiem upamiętniającym rotmistrza Witolda Pileckiego.

Czytaj więcej: Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!