Bożena Konopka, Elżbieta Kaliściak, fot. Tomasz Waldziński

Czytaj więcej: Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej15 października w naszej szkole obchodziliśmy w sposób uroczysty Święto Edukacji Narodowej. Tego dnia spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, gdzie na początku akademii pani dyrektor Grażyna Chodnicka wręczyła dyplomy nauczycielom wyróżniającym się w pracy. Jak co roku w naszej szkole odbyło się również ślubowanie uczniów klas pierwszych. W tym roku jest ich aż dziesięć.
Po części oficjalnej obejrzeliśmy humoreski z życia szkoły. Poznaliśmy różne kategorie uczniów oraz nauczycieli. Mimo że były one przedstawione na wesoło, to chyba miały w sobie wiele wiarygodności. Uśmiech na ustach nie tylko pierwszaków pojawił się również podczas oglądania lekcji języka polskiego i religii. W tej ostatniej - stylizowanej na Biblię, mogliśmy zobaczyć między innymi postać diabełka, który raczej bawił, niż straszył. Uzupełnieniem programu były piosenki przygotowane przez szkolny zespół muzyczny, w którym debiutowały nowe osoby - uczniowie klas pierwszych.
Spędziliśmy na pewno tego dnia miłe chwile. Były życzenia, kwiaty i podziękowania. I wypada sobie życzyć, by tak miła atmosfera panowała w szkole każdego dnia.

Czytaj więcej: Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Sławomira Głasek

Czytaj więcej: Wolontariusze, ludzie z sercem są wśród nas…. Kolejny raz w szkole prowadzony był nabór zainteresowanych uczniów pracą z dziećmi w formie wolontariatu. W wikipedii możemy przeczytać, że: wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno - koleżeńsko-przyjacielskie.
Taką pracę gotowych jest podjąć 16 uczniów naszego liceum z klas I i II, na rzecz podopiecznych Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży. 09.10.2019 r. asystenci rodzin wspomnianej placówki spotkali się z naszymi wolontariuszami. Młodzież usłyszała, na czym będzie polegała ich praca. Parę słów dopowiedziała wolontariuszka , która cały ubiegły rok służyła wsparciem i czasem w rodzinach potrzebujących pomocy.

Czytaj więcej: Wolontariusze, ludzie z sercem są wśród nas….
Sławomira Głasek

Czytaj więcej: Czerwona nitkaTaki tytuł nosi jeden ze spotów zachęcający do honorowego oddawania krwi. https://www.facebook.com/krwiodawcy/videos/1148682218485980/
Nasze liceum od 2001 roku zaplata czerwoną nitkę, dzieląc się tym, co każdy z nas ma najcenniejszego – swoją krwią. Do dziś młodzież III LO w Łomży, biorąca udział w szkolnych akcjach honorowego krwiodawstwa, oddała 679,350 l tego bezcennego leku.
01.10.2019r. 31 pełnoletnich uczniów wzięło udział w Szkolnej Akcji Honorowego Krwiodawstwa. Z różnych powodów kwalifikację medyczną przeszło 16 pierwszorazowych dawców i 1 uczennica, która już po raz trzeci dzieliła się swoją „czerwoną nitką”. Tego dnia nasi bohaterowie oddali 7,65 l krwi.
Współczesna nauka nie znalazła płynu, który mógłby w pełni zastąpić ludzką krew.

 

Czytaj więcej: Czerwona nitka
Agnieszka Domitrz

Czytaj więcej: Kromka chleba dla sąsiada„Naród, który nie opiekuje się dziadkami i nie szanuje ich, nie ma przyszłości, bo nie ma pamięci, stracił ją”.

Papież Franciszek

Akcja „Kromka chleba dla sąsiada” organizowana przez Caritas naszej diecezji miała na celu zebranie żywności dla potrzebujących. Głównym jej założeniem było jednak uwrażliwienie całej naszej społeczności na problemy osób samotnych, bezrobotnych i bezdomnych, by ubóstwo nie było powodem wykluczenia społecznego. Nasza zbiórka żywności odbyła się w dniach 21-30.09.2019 r. Wzięło w niej udział 30 wolontariuszy: 21 uczniów ze SKC i 9 nauczycieli naszej szkoły. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie.

Czytaj więcej: Kromka chleba dla sąsiada
Klaudia Kałamacka, fot. Dominik Bajorek, Izabela Żegalska

Czytaj więcej: Obchody Europejskiego Dnia Języków ObcychW czwartek 26.09.2019 r. obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych. W ramach programu został zorganizowany konkurs polegający na przedstawieniu danego kraju europejskiego – Grecji, Włoch, Armenii, Ukrainy i Niemiec. Celem konkursu było, aby uczniowie w bardzo ciekawy sposób przedstawili dany kraj. Wszyscy uczestnicy bardzo mocno zaangażowali się w całe wydarzenie. Ich wysiłek, kreatywność i poświęcony czas przyczyniły się do stworzenia wyjątkowych przedstawień i oddania atmosfery danego kraju.
Odwiedził nas również absolwent naszej szkoły, w tej chwili piosenkarz disco polo - Dominik Bajorek.
Podsumowującym całe wydarzenie etapem były obrady jury oraz wręczenie nagród grupom, które zwyciężyły.

Czytaj więcej: Obchody Europejskiego Dnia Języków Obcych
S. Głasek, K. Gryczewska, A. Proniewski, T. Waldziński

Czytaj więcej: Sztuka wyborów„Sztuka wyborów” - tak został nazwany program profilaktyczny, który był realizowany w naszym liceum od lutego 2019 r. Finałem tego programu był obóz o charakterze profilaktyczno-sportowym, który zakończył się 20.09.2019 r.
W dniach 16-20.09.2019 r. 30 - osobowa grupa młodzieży naszej szkoły wraz z 4 opiekunami: p. Katarzyną Gryczewską, p. Sławomirą Głasek, p. Arturem Proniewskim i p. Tomaszem Waldzińskim wyjechała do Januszkowa, niedaleko Nidzicy. Grupa gościła w Ośrodku Wypoczynkowych Ostoja Sport Resort. Wyjazd realizowany był w ramach Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2019 r. W ramach wyjazdu uczniowie mieli spotkania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym oraz zajęcia z tenisa. Organizatorom zależało, by młodzież, uczestnicząca w obozie, dostrzegła, że dobra zabawa, miłe spędzanie wolnego czasu, budowanie relacji może odbywać się bez używek.

Czytaj więcej: Sztuka wyborów