Grzegorz Filipkowski

Czytaj więcej: Zwycięstwo w konkursie fotograficznym „Bądź architektem swojego szczęścia - praca moich marzeń”Dawid Mieczkowski z klasy 3b/c został zwycięzcą tegorocznego konkursu fotograficznego „Bądź architektem swojego szczęścia - praca moich marzeń”, organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży. Celem konkursu było wykonanie fotografii promującej wymarzony zawód, jak i wskazanie roli zainteresowań w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania ich w planowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. Zwycięska praca wykonana pod opieką Pana Grzegorza Filipkowskiego promuje zawód pilota, będącego bardzo cennym i docenianym zawodem na rynku pracy w Polsce, jak i na całym świecie.

Czytaj więcej: Zwycięstwo w konkursie fotograficznym „Bądź architektem swojego szczęścia - praca moich marzeń”
Nauczyciele historii

Czytaj więcej: Finał konkursu „ŁOMŻA - 600 LAT MIASTA”                                  Ludzie nieoświeceni, nieobeznani z dziejami, jednego pewnego kroku
                                  nie są w stanie uczynić dla przyszłości.
                                                                                                    /Leon Rzeczniowski/

Tak pisał w II połowie XIX wieku Leon Rzeczniowski, nauczyciel historii i geografii w łomżyńskiej szkole powiatowej, kierowanej przez botanika Jakuba Wagę.
Jednak, aby ten krok i przyszłość uczynić pewną, rozpalić chęć działania na rzecz ojczyzny i swego miasta, trzeba wiedzę i doświadczenie wieków minionych przekazywać i pokazywać. Dzieje się tak m. in. za sprawą zajęć, warsztatów i konkursów.
25 października odbyły się w naszej szkole eliminacje szkolne interaktywnego konkursu historycznego „ŁOMŻA - 600 LAT MIASTA” wzięło w nich udział 30 uczniów z naszej szkoły. Wyłoniono wówczas pięcioosobową drużynę, reprezentującą III LO w miejskim finale.

Czytaj więcej: Finał konkursu „ŁOMŻA - 600 LAT MIASTA”
Sławomira Głasek

Czytaj więcej: Prawa dziecka                                                “Dziecko nie jest przyszłym człowiekiem, ale człowiekiem.”
                                                                                                             Janusz Korczak
Na początku XIX w. w Baltimore historia Mary Ellen Wilson, 8-letniej dziewczynki poruszyła lokalną społeczność. Mary mieszkała ze swoją mamą, która w okrutny sposób, notorycznie biła swoją córkę. Miejscowy oddział stowarzyszenia przeciwdziałania okrucieństwu wobec zwierząt podjęło działania i pomogło dziecku. Od tego zdarzenia zaczyna się historia praw dziecka. Na początku wszelkie inicjatywy na rzecz dzieci miały miejsce w USA, kolejne w Europie. Pierwszy zapis dotyczący praw dziecka pojawił się w 1924 r. w Deklaracji Genewskiej.
20 listopada w 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o prawach dziecka, którą podpisało 192 kraje. To najważniejszy akt prawny, który określa prawa dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję w 1991 r. Po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie uwzględniono prawa i wolności osobiste dziecka.

Czytaj więcej: Prawa dziecka
Beata Chojnowska, fot. Grzegorz Filipkowski

Czytaj więcej: XII Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej 15 listopada 2018 r. w naszej szkole odbyła się XII edycja Konkursu Poezji i Piosenki Patriotycznej "Polska to my", którą honorowym patronatem objęli: Prezydent Miasta Łomża oraz Starosta Powiatu Łomżyńskiego.
Celem konkursu jest upowszechnianie inicjatyw twórczych poszukiwań w dziedzinie repertuaru, a także propagowanie wartości patriotycznych, rozwijanie wrażliwości na słowo poetyckie, rozwijanie zdolności recytatorskich i wokalnych, kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka.
Nad przebiegiem konkursu czuwały jego pomysłodawczynie: p. Lidia Choińska i p. Katarzyna Życzkowska.
Na zaproszenie do udziału w konkursie odpowiedziała, jak co roku, liczna grupa młodzieży. W tegorocznej edycji wzięło udział ogółem 120 uczestników (68 wykonań) z 27 szkół z terenu województwa podlaskiego.

Czytaj więcej: XII Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej "Polska to my"
Sławomira Głasek

Czytaj więcej: Projekt „W stronę dojrzałości”                                                               Wszystko w Twoich rękach.
                                                              Życie to Twoja historia, spraw, by była piękna.

Słowa te towarzyszyły twórcom projektu „W stronę dojrzałości”, w których uczestniczyli uczniowie z klasy I d. 12.10 i 13 11. 2018 r. w czasie warsztatowych zajęć, młodzież zdobywała wiedzę na temat zdrowia prokreacyjnego.
Realizatorem spotkań była pani Ewa Sadowska, która jest jednym z autorów programu na województwo podlaskie. Podczas zajęć uczestnicy mieli okazję do refleksji i poszukiwania odpowiedzi na pytania:
   • Jaki wpływ na moją przyszłość mają dzisiejsze wybory?
   • Jak dbać o zdrowie prokreacyjne?
   • Jak mądrze korzystać z płodności?
   • Jak się przygotować do rodzicielstwa?
   • Jak sobie radzić, gdy płodność zawodzi?

Czytaj więcej: Projekt „W stronę dojrzałości”