Administrator

Czytaj więcej: #RazemNaŚwięta

Już po raz czwarty Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca wszystkie szkoły i placówki oświatowe do udziału w akcji „Razem na święta”. Głównym celem tej inicjatywy jest zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Społeczność naszego liceum w ostatnim czasie podejmowała szereg inicjatyw, które wpisują się w zakładane cele wspomnianej inicjatywy. Podsumujmy wszystkie działania, o których wcześniej można było przeczytać na stronie internetowej naszego liceum czy szkolnym fb.

Czytaj więcej: #RazemNaŚwięta
Administrator

Czytaj więcej: Serca –sercom

To nie tylko nazwa fundacji, z którą współpracuje Szkolne Koło Wolontariatu naszego liceum, ale również hasło, które towarzyszyło ostatniej inicjatywie szkolnego klubu. W dniu 19.12.2021 r. grupa 20 wolontariuszy i 10 nauczycieli brało udział w kweście na rzecz Fundacji Serca Sercom, która wspiera i organizuje wakacyjne kolonie i półkolonie dla dzieci z ubogich rodzin.

Czytaj więcej: Serca –sercom
Administrator

Czytaj więcej: Przed  40 laty  13 grudnia 1981 r.  Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego, na czele z gen. Wojciechem Jaruzelskim, na mocy dekretu Rady Państwa wprowadziła w Polsce stan wojenny. Był on odpowiedzią władzy komunistycznej na protesty społeczne, obejmujące  cały kraj, w związku z katastrofalną sytuacją gospodarczą i pogarszającymi się warunkami życia ludności. Spowodował utratę nadziei milionów Polaków na  pokojowe, demokratyczne przemiany. Stan wojenny przyniósł bowiem tysiącom osób i ich rodzinom wielkie cierpienie- izolację w obozach internowania, uwięzienie, pozbawienie pracy. Przyniósł też ofiary, bowiem  ok. 100 niewinnych ludzi straciło życie.

Czytaj więcej: "Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie - PAMIĘTAMY 13.12.1981"