Grzegorz Filipkowski

Czytaj więcej: Zwycięstwo w konkursie fotograficznym „100 Lecie Odzyskania Niepodległości Przez Polskę”Mamy powód do dumy. Po raz trzeci w tym roku wygraliśmy Miejski Konkurs Fotograficzny organizowany przez łomżyńską WETĘ: „100 Lecie Odzyskania Niepodległości Przez Polskę”. Zwycięzcą konkursu został Kamil Zapert z klasy 3a, którego jest to już drugie zwycięstwo w bieżącym roku szkolnym.
GRATULUJEMY!!!

Czytaj więcej: Zwycięstwo w konkursie fotograficznym „100 Lecie Odzyskania Niepodległości Przez Polskę”
Janusz Kiljan, Elżbieta Wiśniewska, Alicja Czarnocka

Czytaj więcej: „Legiony to żołnierska nuta…” Wieczór Piosenki LegionowejW ramach obchodów 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, 26 listopada w naszej szkole odbył się Wieczór Piosenki Legionowej. Zaproszenie do wspólnego śpiewania przyjęli zarówno nauczyciele jak i uczniowie. Wprowadzeniem w tematyczny i muzyczny klimat wieczoru była prezentacja pt. „Legiony Polskie 1914-1918” autorstwa uczniów z kl.1b, która przybliżyła wszystkim uczestnikom spotkania historię legionów. Jej uzupełnienie stanowiły pokazane przez p. E. Wiśniewską fotografie pamiątek po Legionach Polskich, znajdujących się w zbiorach muzealnych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Londynie oraz ekspozycja „Legiony to żołnierska nuta…”. Dominujące w prostej dekoracji barwy biało-czerwone, polskie flagi i płomienie świec, pozytywnie wpływały na atmosferę i nastrój wieczoru.

Czytaj więcej: „Legiony to żołnierska nuta…” Wieczór Piosenki Legionowej
Grzegorz Filipkowski

Czytaj więcej: Zwycięstwo w konkursie fotograficznym „Bądź architektem swojego szczęścia - praca moich marzeń”Dawid Mieczkowski z klasy 3b/c został zwycięzcą tegorocznego konkursu fotograficznego „Bądź architektem swojego szczęścia - praca moich marzeń”, organizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łomży we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Łomży. Celem konkursu było wykonanie fotografii promującej wymarzony zawód, jak i wskazanie roli zainteresowań w samopoznaniu oraz możliwości wykorzystania ich w planowaniu własnej ścieżki kariery zawodowej. Zwycięska praca wykonana pod opieką Pana Grzegorza Filipkowskiego promuje zawód pilota, będącego bardzo cennym i docenianym zawodem na rynku pracy w Polsce, jak i na całym świecie.

Czytaj więcej: Zwycięstwo w konkursie fotograficznym „Bądź architektem swojego szczęścia - praca moich marzeń”
Nauczyciele historii

Czytaj więcej: Finał konkursu „ŁOMŻA - 600 LAT MIASTA”                                  Ludzie nieoświeceni, nieobeznani z dziejami, jednego pewnego kroku
                                  nie są w stanie uczynić dla przyszłości.
                                                                                                    /Leon Rzeczniowski/

Tak pisał w II połowie XIX wieku Leon Rzeczniowski, nauczyciel historii i geografii w łomżyńskiej szkole powiatowej, kierowanej przez botanika Jakuba Wagę.
Jednak, aby ten krok i przyszłość uczynić pewną, rozpalić chęć działania na rzecz ojczyzny i swego miasta, trzeba wiedzę i doświadczenie wieków minionych przekazywać i pokazywać. Dzieje się tak m. in. za sprawą zajęć, warsztatów i konkursów.
25 października odbyły się w naszej szkole eliminacje szkolne interaktywnego konkursu historycznego „ŁOMŻA - 600 LAT MIASTA” wzięło w nich udział 30 uczniów z naszej szkoły. Wyłoniono wówczas pięcioosobową drużynę, reprezentującą III LO w miejskim finale.

Czytaj więcej: Finał konkursu „ŁOMŻA - 600 LAT MIASTA”
Sławomira Głasek

Czytaj więcej: Prawa dziecka                                                “Dziecko nie jest przyszłym człowiekiem, ale człowiekiem.”
                                                                                                             Janusz Korczak
Na początku XIX w. w Baltimore historia Mary Ellen Wilson, 8-letniej dziewczynki poruszyła lokalną społeczność. Mary mieszkała ze swoją mamą, która w okrutny sposób, notorycznie biła swoją córkę. Miejscowy oddział stowarzyszenia przeciwdziałania okrucieństwu wobec zwierząt podjęło działania i pomogło dziecku. Od tego zdarzenia zaczyna się historia praw dziecka. Na początku wszelkie inicjatywy na rzecz dzieci miały miejsce w USA, kolejne w Europie. Pierwszy zapis dotyczący praw dziecka pojawił się w 1924 r. w Deklaracji Genewskiej.
20 listopada w 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o prawach dziecka, którą podpisało 192 kraje. To najważniejszy akt prawny, który określa prawa dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję w 1991 r. Po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie uwzględniono prawa i wolności osobiste dziecka.

Czytaj więcej: Prawa dziecka