Administrator
Kategoria:

W związku z nowymi decyzjami rządu związanymi z sytuacją epidemiologiczną informujemy, że od dnia 19 października szkoła przechodzi w tryb pracy hybrydowej.

Od 19 do 30 października klasy I i III pracują stacjonarnie, a klasy II zdalnie. Od 3 do 13 listopada klasy II pracują stacjonarnie, a klasy I i III zdalnie.
Nauka odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Krystyna Orzechowska-Gryguc
Kategoria:

Zapraszamy do wzięcia udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz innych przedsięwzięciach które będą organizowane w szkole. Podajemy nazwę konkursu (przedsięwzięcia), termin i nauczyciela, który przyjmuje zgłoszenia chętnych.

1.  Konkurs języka niemieckiego TURBOLANDESKUNDE - XII. 2020 r. (Iwona Batko),
2.  Konkursy z języka angielskiego:
    - I KNOW AMERICA 2021 - X. 2020 r.
    - FOX – XII. 2020 r.
    - ENGLISH HIGH FLIER – XI.2020 r.,
    - OLIMPIADA ARCHIMEDES ENGLISH PLUS –II. 2021 r.
    - ENGLISH ACE – II. 2021 r.
    - UNDERSTAND – X. 2020 r.
    Zgłaszać się można do nauczycieli języka angielskiego.
3.  Konkurs geograficzny GEO PLANETA – XI. 2020 r. (M. J. Jankowska, Anna Nitkiewicz),
4.  Ogólnopolski konkurs fizyczny EUREKA – III. 2021 r. (Dorota Bagińska),
5.  Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS – X. 2020 r. (Iza Dąbrowska),
6.  Ogólnopolska Olimpiada Promocji zdrowego Stylu Życia – XI. 2019 r. (Iza Dąbrowska),
7.  Olimpiada wiedzy ekologicznej – I. 2021 r. (Iza Dąbrowska),
8.  Konkurs EKO-PLANETA – III. 2021 r. (Iza Dąbrowska),
9.  Konkurs Wiedzy o Żywieniu i Żywności – IV. 2021 r. (Iza Dąbrowska),
10. Konkurs Wiedzy Biblijnej „Civitas Christiana” – IX. 2020 r. (Agnieszka Domitrz, Agnieszka Kudelska),
11. Konkurs Wiedzy Biblijnej – III. 2021 r. (Agnieszka Domitrz, Agnieszka Kudelska),
12. Konkurs matematyczny KANGUR - I. 2021 r. (Grażyna Sobiszek)
13. Konkurs #ZOSTAŃ W DOMU – X. 2020 r. (Renata Saniewska)
14. Konkurs historyczny LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO – X. 2020 r. (Alicja Czarnocka)
15. Konkurs historyczny POLSKA PIASTOWSKA –XII. 2020 r. (Marcin Mikołajczyk)
16. Regionalny konkurs historyczny WIEDZY O ARMII KRAJOWEJ I JEJ POPRZEDNICZKACH W OKRESIE OD WRZEŚNIA 1939 DO STYCZNIA 1945 – IV. 2021r (Marcin Mikołajczyk)


Organizowane będą również różne działania i przedsięwzięcia, w których można zaistnieć, sprawdzić się i zaprezentować szerszemu gronu np.:
1. Projekt czytelniczy MÓZGOWY FITNESS X – XI. 2020 (Renata Saniewska),
2. NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ - spotkania z twórczością uczniów – XII. 2020 r. (Renata Saniewska),
3. NIEŁATWO BYĆ MŁODYM. Literacko o problemach nastolatków. – II-IV. 2021 r. (Renata Saniewska),
4. Gazetka języka niemieckiego – cały rok (Joanna Milianowicz),
5. DZIEN KRAJOBRAZU I PRZYRODY – X. 2020, (Anna Nitkiewicz, Maria Jankowska),
6. KLUB WOLONTARIUSZA – cały rok (Sławomira Głasek, Agnieszka Kudelska)
7. Szkolny Dzień Profilaktyki – XI/XI. 2020 r., (Sławomira Głasek, Krystyna Orzechowska-Gryguc, Katarzyna Gryczewska),
8. Zajęcia sportowe (nauczyciele wf).
9. Warsztaty matematyczne – 8-12. III. 2021 r. (nauczyciele matematyki)

Krystyna Orzechowska-Gryguc

Administrator
Kategoria:

 

 

Łomża, dn. 10.09.2020r.

Szanowni Państwo

          III Liceum Ogólnokształcące w Łomży już po raz XIV organizuje Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my, który w roku 2020 patronatem objęli: Prezes Rady Ministrów - Pan Mateusz Morawiecki, Rzecznik Praw Dziecka - Pan Mikołaj Pawlak, Prezydent Miasta Łomży - Pan Mariusz Chrzanowski i Starosta Powiatu Łomżyńskiego - Pan Lech Marek Szabłowski.
          Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my to cykliczne wydarzenie organizowane od 2008 roku przez społeczność szkoły. Jest on stałym elementem kalendarza łomżyńskich obchodów Święta Niepodległości oraz sposobem, w jaki czcimy i pielęgnujemy pamięć patrona naszej szkoły - Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej. W 2020 roku – ogłoszonym przez Sejm Rokiem Bitwy Warszawskiej - chcielibyśmy nadać konkursowi specjalną rangę i wymiar, dlatego do wzięcia w nim udziału zapraszamy młodzież szkół podstawowych i ponadpodstawowych noszących imię bohaterów walki o niepodległość Polski z całego kraju. Zmieniamy również jego formułę ze stacjonarnej na elektroniczną.
         W związku z tym zwracam się z prośbą o przekazanie nauczycielom (wychowawcom) oraz uczniom Państwa szkoły informacji na temat tego konkursu.
       Regulamin, karty zgłoszeniowe, zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz inne informacje dotyczące konkursu znajdują się w załączniku do niniejszego pisma i na stronie internetowej szkoły (www.lo3.lomza.pl) w menu XIV Konkurs "Polska to my".

 

W imieniu społeczności szkolnej
Katarzyna Życzkowska       
Dyrektor III LO w Łomży     

 

       Pliki do pobrania:

            Informacja o Konkursie

            Regulamin XIV Konkurs Poezji i Piosenki Patriotycznej Polska to my

            Załącznik nr 1 - Karta zgłoszeniowa

            Zalącznik nr 2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku

            Załącznik nr 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych nauczyciela-opiekuna