Elżbieta Kaliściak, Bożena Konopka, fot. GM Narew, Tomasz Waldziński

Czytaj więcej: Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!Punktualnie o godzinie 9:00 w naszej szkole rozpoczęła się akademia z okazji nowego roku szkolnego.
Pani dyrektor Grażyna Chodnicka powitała wszystkich zgromadzonych, a w szczególności proboszcza parafii pw. Krzyża Świętego ks. Andrzeja Godlewskiego oraz członka Bractwa Krzyża Zbigniewa Zalewskiego. W swoim przemówieniu nawiązała do wydarzeń z września 1939 roku, przypominając uczniom, jak wiele mają szczęścia, że nie było im dane doświadczyć tych tragicznych wydarzeń i że mogą żyć w wolnej Polsce. Poinformowała też, że społeczności szkolnej zostało powierzone bardzo ważne zadanie, jakim jest opieka nad odsłoniętym kilka miesięcy wcześniej obeliskiem upamiętniającym rotmistrza Witolda Pileckiego.

Czytaj więcej: Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!