Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lomzalo3/public_html/templates/dd_freegames_105/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198
Administrator
Odsłony: 37

sluzba wosjkowaWstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej - pod takim hasłem w sobotę 21 maja w godz. od 13.00 do 17.00 będzie funkcjonował mobilny punkt rekrutacyjny na Łomżyńskich Bulwarach, w którym będzie można uzyskać informacje o dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej: ile trwa, kto może do niej przystąpić i na czym polega. Na miejscu można będzie wypełnić wniosek o powołanie (dlatego warto zabrać dowód osobisty).

Kandydat do wstąpienia w szeregi Wojska Polskiego ma teraz do wyboru 3 rodzaje służby wojskowej: zawodową służbę wojskową, terytorialną służbę wojskową, dobrowolną zasadniczą służbę wojskową oraz dodatkowo - dwa rodzaje służby w rezerwie: aktywną i pasywną rezerwę.

Jeżeli kandydat wybierze dobrowolną zasadniczą służbę wojskową to:

− przejdzie przez 2 etapy służby - 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub centrum szkolenia, zakończone przysięgą oraz 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (w tym czasie będzie miał wybór - nie musi być skoszarowany);

− będzie mu przysługiwało wynagrodzenie w okresie szkolenia jak pensja żołnierza zawodowego - 4560 zł, ale także:

- prawo do urlopu wypoczynkowego,

- możliwość wstąpienia do rezerwy aktywnej lub Wojsk Obrony Terytorialnej (po ukończeniu 28-dniowego szkolenia),

- prawo ubiegania się o powołanie do zawodowej służby wojskowej i pierwszeństwo w naborze (po 11-miesięcznym szkoleniu specjalistycznym,

- pierwszeństwo w zatrudnieniu w administracji publicznej (po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska;

− na czas służby będzie miał zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie;

− będzie mógł wliczyć czas szkolenia do okresu odbywania służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia;

− będzie mógł przerwać służbę w dowolnym momencie.

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa została wprowadzona Ustawą o obronie Ojczyzny.

Lokalizacja mobilnego punktu rekrutacyjnego:

ul. Żydowska 10, 18-400 Łomża Łomżyńskie Bulwar