Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lomzalo3/public_html/templates/dd_freegames_105/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198
Administrator
Odsłony: 122

16 kwietnia 2022 r. obchodziliśmy jubileusz 30-lecia szkoły. Atmosferę świętowania można było odczuć już przy wejściu do budynku. Tworzyły ją tablice przedstawiające historię szkoły, zdjęcia z różnych uroczystości i imprez, kartki urodzinowe przygotowane przez wszystkie klasy, a także dekoracje z balonów, w tym urodzinowa ścianka do robienia zdjęć. O wyjątkowym charakterze tego dnia świadczył również galowy strój wszystkich uczniów.

Podczas okolicznościowego spotkania w sali gimnastycznej, w którym wzięła udział cała społeczność szkolna i przedstawiciele Rady Rodziców, Pani Dyrektor wyjaśniła dlaczego dzień 6 kwietnia jest dla nas ważny. Podkreśliła, że to właśnie 6 kwietnia 1992 r. Kurator Oświaty w Łomży Pan Cezary Kocon powołał do życia nasze liceum. Oczywiście jako szkoła na mapie Łomży zaczęliśmy funkcjonować od 1 września 1992 roku. Pani Dyrektor mówiła, że przez 30 lat liczne grono wspaniałych ludzi – nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców i uczniów tworzyło pozytywny jej wizerunek w środowisku lokalnym, a także budowało jej prestiż. Dziś jesteśmy dumni z tego, że możemy być częścią społeczności III Liceum Ogólnokształcącego i zapisywać kolejne karty jego historii. Powiedziała również, że o 6 kwietnia pamiętają nieliczni, bo przyzwyczajeni jesteśmy do obchodzenia święta szkoły 14 lutego, czyli dnia, w którym powstała Armia Krajowa i dnia, w którym szkoła przyjęła imię Żołnierzy Obwodu Łomżyńskiego Armii Krajowej. Oczywiście nie w tym samym roku. Imię i sztandar szkole nadano w 56. rocznicę powstania Armii krajowej - w 1998 roku.

Jak na urodziny przystało były wspomnienia (w tym projekcja filmu o szkole), życzenia urodzinowe, tort i urodzinowa piosenka oraz gratulacje dla najwytrwalszego nauczyciela -Pana Janusza Kiljana, pracującego w III LO od początku istnienia szkoły.

30 urodziny obchodziliśmy we własnym gronie, w sposób nieco skromniejszy, bo trudna rzeczywistość, w której żyjemy, nie sprzyja hucznemu świętowaniu. Nie oznacza to jednak, że nie czuliśmy się wyjątkowo. Atmosfera rodzinnego świętowania i duch historii towarzyszyły nam przez cały dzień, a sentymentalny uśmiech ozdabiał twarze wszystkich, szczególnie zaś tych, którzy pamiętają i z  rozrzewnieniem  wspominają minione lata – nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 Nasze 20 urodziny  Nasze 20 urodziny  Nasze 20 urodziny  Nasze 20 urodziny  Nasze 20 urodziny
 Nasze 20 urodziny  Nasze 20 urodziny  Nasze 20 urodziny  Nasze 20 urodziny  Nasze 20 urodziny