Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lomzalo3/public_html/templates/dd_freegames_105/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198
Administrator
Odsłony: 154

W dniu 30 października 2021r. rozstrzygnięty został ogólnopolski konkurs „Na wakacjach spotkałem matematykę”, którego organizatorem było Centrum Kreatywnego Uczenia się Matematyki przy Wydziale Matematyki Uniwersytetu w Białymstoku. Poszukiwań aspektów matematycznych w otaczającym nas świecie zechciało dokonać czternastu uczniów naszego liceum.

 

 

 

Cieszy nas bardzo fakt, że wśród nagrodzonych prac w kategorii: uczniowie szkół ponadpodstawowych, znaleźli się uczniowie III LO w Łomży:

  • trzecie miejsce zajęła Patrycja Dziedzicka z klasy IIIeg za pracę Pałac Branickich
  • wyróżnienia otrzymały dwie uczennice:

Natalia Maliszewska z klasy IIID za pracę „Wirujące okręgi”;

Martyna Pyrcak z klasy IIIag za pracę „Kto by pomyślał, że tu tyle matematyki!”

 

Dziedzicka Patrycja klasa IIIeg - III LO w Łomży (zdjęcie wykonane w Białymstoku – Pałac Branickich) Głównym obiektem przedstawionym na zdjęciu jest pałac. Składa się on z trzech brył, którymi są prostopadłościany. Jeden z nich, środkowy, jest największych rozmiarów, natomiast po bokach umiejscowione są mniejsze. Dachy budynku stworzone są z trapezów równoramiennych. Każdy komin składa się z dwóch prostokątów o różnych długościach. Środek całego budynku wyznacza, znajdujący się na linii dachu, trójkąt równoramienny, a wewnątrz niego jeszcze jeden - podobny. Niektóre okna pałacu są prostokątami, które stworzyły pary małych kwadratów. Inne są mniejszymi prostokątami, z górą zaostrzoną trójkątem równoramiennym. Wejście do wnętrza wyprzedzają dwie pary kolumn, czyli walców stojących na prostopadłościanach. Do twierdzy, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie przylegają mniejsze budynki - prostopadłościany, których przedłużenie górnej podstawy podtrzymują trzy pary walców ustawionych na mniejszych prostopadłościanach. Jeśli staniemy naprzeciwko pałacu i wysokość trójkąta znajdującego się w górnej części budynku poprowadzimy ku dołowi, dostrzeżemy symetrię. Zarówno prawe skrzydło, jak i lewe są identyczne. Strony zawierają takie same ustawienie okien, kolumn oraz posągów. Podziwianiu architektonicznego piękna sprzyjają znajdujące się przed budowlą aleje. Każda z nich przecina się z drugą pod kątem prostym, dając wrażenie porządku i proporcjonalności. W pustych przestrzeniach pomiędzy ścieżkami umiejscowiona jest różnorodna roślinność. Tworzą je stożkowate choinki oraz drzewka w kształcie kul.

Prace wyróżnione:

konkurs2Natalia Maliszewska z klasy IIID za pracę „Wirujące okręgi”

Obserwacja natury w pogodny wakacyjny dzień skłoniła mnie do wielu refleksji, w tym również matematycznych. Wijąca się wokół własnej osi kaczka na wodzie „wykręciła” liczne okręgi współśrodkowe, a jej dwie towarzyszki dzielnie zaznaczają punkty na ich obrzeżu, wskazując w ten sposób ich promienie. Wszystkie trzy kaczki razem mogą utworzyć wierzchołki trójkąta. Licznie wchodzące w tło zdjęcia trawy układają się w parabole ramionami skierowanymi w dół. W dali na kamiennym mostku doszukać się można licznej równoległości i prostopadłości odcinków.

konkurs3

Martyna Pyrcak z klasy IIIag za pracę „Kto by pomyślał, że tu tyle matematyki!”

Przepiękne klacze, pozostające w niemal idealnej symetrii osiowej zdążają do jasno określonego celu (kula) ze wskazanym pierwszeństwem ruchu (romb) w prawo, można by rzec „po łuku”. Bat woźnicy ułożony w niemal idealny okrąg, a jego zakręcony koniec wskazuje w nim cięciwę. Zaprzęgi konne to dwie symetrycznie położone łamane zwyczajne otwarte, z których każda ma parę odcinków równoległych i dwie pary odcinków prostopadłych.

Fragment wypowiedzi organizatora konkursu: „Serdecznie gratulujemy zwycięzcom, zaś do wszystkich pozostałych autorów prac konkursowych mamy przesłanie: czujcie się wyróżnieni; naprawdę na to zasłużyliście.”

Zespół nauczycieli matematyki