Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lomzalo3/public_html/templates/dd_freegames_105/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198
Sławomira Głasek
Odsłony: 105

00

„W służbie prawu” to nazwa Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży. 25. 04. 2023 r. dwie klasy naszego liceum (II a, I c) brały udział w zajęciach w ramach tego programu. Podstawowym celem zajęć prowadzonych jest przekazanie młodzieży podstawowej wiedzy z zakresu prawa, szczególnie karnego oraz uświadomienie konsekwencji, jakie grożą tym, którzy nie przestrzegają norm prawnych. Działania te mają charakter prewencji przestępstw wśród młodzieży.

 

 

Zajęcia prowadzili funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Czerwonym Borze. Gościem szczególnym była Nala, 8-letni owczarek belgijski, przeszkolona na użytek służb więziennych do poszukiwania, wykrywania środków odurzających.

Ignorantia iuris nocet (nieznajomość prawa szkodzi) to sentencja prawnicza, która wyraża jedną z podstawowych zasad prawa i wywodzi się z prawa rzymskiego. Oznacza, że fakt, że nie jesteśmy świadomi ciążących na nas, na mocy obowiązujących przepisów, obowiązków, zakazów czy nakazów, nie zwolni nas z odpowiedzialności.

Spotkanie było ciekawym doświadczeniem. Młodzież, poza ogólnymi informacjami na temat funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce, mogła zapoznać się ze specyfiką pracy w służbach więziennych.

Dziękujemy przedstawicielom Zakładu Karnego w Czerwonym Borze, że w ciekawy i atrakcyjny sposób poprowadzili spotkanie.

 W służbie prawu  W służbie prawu  W służbie prawu  W służbie prawu  W służbie prawu
 W służbie prawu  W służbie prawu    

DZIĘKUJEMY