Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lomzalo3/public_html/templates/dd_freegames_105/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198
Sławomira Głasek, fot. Renata Saniewska
Odsłony: 529

 

 Zdjęcie poglądowe. Źródło: https://publicystyka.ngo.pl/garnier-na-swiecie-zyje-dzis-wiecej-niewolnikow-niz-kiedykolwiek

 
18.10.2019 r. w całej Unii Europejskiej obchodzony był, już po raz jedenasty, Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Nasza szkoła przyłączyła się do tego wydarzenia. Tego dnia wybrane klasy maturalne spotkały się z przedstawicielką Komendy Miejskiej Policji w Łomży, z Wydziału Prewencji , która przybliżyła problem handlu ludźmi. Wcześniej zajęcia na ten temat prowadzone były w kilku klasach.
XXI wiek, czy możliwe jest, by we współczesnym, cywilizowanym świecie takie zjawiska miały miejsce?
Jak podaje ONZ (źródło: policja.pl), handel ludźmi – dziećmi i kobietami zmuszanymi do prostytucji oraz pracownikami zmuszanymi do niewolniczej pracy – jest dzisiaj najbardziej dochodowym przestępstwem w Europie. Szacuje się, że zyski z handlu ludźmi wynoszą rocznie 2,5 mld euro (na całym świecie do 32 mld dolarów). Wspomniane źródła podają, że proceder ten jest wyjątkowo dynamiczny i bardzo złożony.
Czym jest handel ludźmi?
To werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie, przyjmowanie osoby z zastosowaniem: przemocy, groźby, uprowadzenia, podstępu, wprowadzenia w błąd, nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia lub stanu bezradności, wykorzystania, nawet za jego zgodą w pornografii, pracy lub innych usługach o charakterze przymusowym, żebractwie, niewolniczej pracy, innych formach wykorzystania poniżających godność człowieka, albo w celu pozyskania tkanek, narządów wbrew przepisom.
Więcej szczegółów można znaleźć na wskazanych stronach: http://safe.strada.org.pl/, http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/handel-ludzmi-i-przest/50848,Handel-ludzmi-i-przestepstwa-okoloprostytucyjne.html
Czy można się uchronić?
Należy działać rozważnie. Planowanie pracy za granicą powinny być przemyślane, natomiast każdy wyjazd za granicę przygotowany. Oto kilka podpowiedzi:
     • szukaj pracy legalnej, sprawdzonej,
     • podpisz umowę o pracę w języku, który znasz,
     • zabierz Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
     • ubezpiecz się (od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, jeżeli nie jesteś w Unii),
     • zrób kserokopie dokumentów, które ze sobą zabierasz (zostaw sobie i osobom bliskim, które zostają),
     • zostaw adres pod którym będziesz przebywać za granicą, nr telefonu, imię nazwisko pracodawcy oraz nazwiska i adresy osób z którymi jedziesz,
     • ustal częstotliwość kontaktów telefonicznych z bliskimi, ustal hasło, którym się posłużysz w przypadku ewentualnych kłopotów (np. pozdrowienia dla kogoś kto nie istnieje),
     • zorientuj się, czy w kraju, do którego wyjeżdżasz, działa organizacja pozarządowa (np. podobna do „La Strada”), która może pomóc.
Pamiętaj !
Twoje dokumenty są Twoją własnością i nikt nie ma prawa Ci ich odebrać, niezależnie od tego czy masz dokumenty, czy nie, masz takie samo prawo do opieki i pomocy polskiego konsula oraz pomocy ze strony Policji.
Telefon zaufania: 664 974 934
Przydatne linki:
www.strada.org.pl
www.kcik.pl
www.handelludzmi.eu

przygotowała Sławomira Głasek

18 Października Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi 18 Października Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi 18 Października Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi