Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lomzalo3/public_html/templates/dd_freegames_105/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198
Sławomira Głasek
Odsłony: 546

 

Kolejny raz w szkole prowadzony był nabór zainteresowanych uczniów pracą z dziećmi w formie wolontariatu. W wikipedii możemy przeczytać, że: wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno - koleżeńsko-przyjacielskie.
Taką pracę gotowych jest podjąć 16 uczniów naszego liceum z klas I i II, na rzecz podopiecznych Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży. 09.10.2019 r. asystenci rodzin wspomnianej placówki spotkali się z naszymi wolontariuszami. Młodzież usłyszała, na czym będzie polegała ich praca. Parę słów dopowiedziała wolontariuszka, która cały ubiegły rok służyła wsparciem i czasem w rodzinach potrzebujących pomocy. We wspomnianej wikipedii można znaleźć informację o motywacjach, którymi kierują się wolontariusze:
    • chęć zrobienia czegoś dobrego, pożytecznego;
    • potrzeba kontaktu z ludźmi lub nawiązania nowych znajomości;
    • chęć bycia potrzebnym;
    • chęć spłacenia dobra, które kiedyś od kogoś się otrzymało
    • chęć zdobycia nowych umiejętności oraz doświadczeń zawodowych i życiowych;
    • pobudki religijne
    źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Wolontariat
Czym kierowała się grupa uczniów, która przyjęła zaproszenie do pomocy przy odrabianiu lekcji? To ich słodka tajemnica.
Pamiętajmy, tak niewiele potrzeba, by dzielić się z innymi. Czasem może to być uśmiech, życzliwe słowo, gest, dany czas. Ich bezinteresowność i zaangażowanie jest bardzo szlachetne. Jak widzimy, wolontariusze, ludzie z sercem są wśród nas.
Dziękuję.

Sławomira Głasek – pedagog

Wolontariusze, ludzie z sercem są wśród nas…. Wolontariusze, ludzie z sercem są wśród nas….