Notice: Undefined index: componentType in /home/lomzalo3/public_html/templates/dd_freegames_105/component.php on line 12 Prawa dziecka

Wydarzenia

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lomzalo3/public_html/templates/dd_freegames_105/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198
Sławomira Głasek
Odsłony: 1459

 

“Dziecko nie jest przyszłym człowiekiem, ale człowiekiem.”
Janusz Korczak

Na początku XIX w. w Baltimore historia Mary Ellen Wilson, 8-letniej dziewczynki poruszyła lokalną społeczność. Mary mieszkała ze swoją mamą, która w okrutny sposób, notorycznie biła swoją córkę. Miejscowy oddział stowarzyszenia przeciwdziałania okrucieństwu wobec zwierząt podjęło działania i pomogło dziecku. Od tego zdarzenia zaczyna się historia praw dziecka. Na początku wszelkie inicjatywy na rzecz dzieci miały miejsce w USA, kolejne w Europie. Pierwszy zapis dotyczący praw dziecka pojawił się w 1924 r. w Deklaracji Genewskiej.
20 listopada w 1989 r. Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o prawach dziecka, którą podpisało 192 kraje. To najważniejszy akt prawny, który określa prawa dziecka. Polska ratyfikowała Konwencję w 1991 r. Po raz pierwszy w oficjalnym dokumencie uwzględniono prawa i wolności osobiste dziecka.
Stąd dzień 20 listopada na świecie obchodzony jest jako Światowy Dzień Praw Dziecka. Nasze liceum przyłączyło się do tych obchodów. Tego dnia przedstawiciele wszystkich klas i SU uczestniczyli w warsztatach nt. Prawa dziecka, które poprowadziła p. Marzena Rafalska z CEN w Łomży. Społeczność szkolna mogła zapoznać się również z okolicznościową gazetką oraz z umieszczonymi w różnych miejscach w szkole, prawami dziecka.
Polska jako pomysłodawca Konwencji ma obowiązek dbać o to , by prawa bezbronnych były przestrzegane i znane. Katalog praw obejmuje prawa osobiste (np. do życia, rozwoju, do rodziny, wolność religii lub przekonań, wolność wypowiedzi), socjalne (np. ochrony zdrowia, odpowiednich warunków życia, wypoczynku), kulturalne (np. nauki, informacji, korzystania z dóbr kultury, znajomości swoich praw) i polityczne (dla starszych dzieci np. stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych). Nie ma praw ekonomicznych, zakłada się, że dziecko powinno uczyć się, a nie pracować.
W całości z Konwencją Praw Dziecka możecie zapoznać się http://brpd.gov.pl/konwencja-o-prawach-dziecka
Z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, Rzecznik Praw Dziecka wystosował list https://brpd.gov.pl/aktualnosci/ogolnopolski-dzien-praw-dziecka-po-raz-piaty
Dziękujemy wszystkim, którzy widzieli potrzebę informacji o prawach dziecka. Niech powyżej zamieszczone słowa wielkiego przyjaciela dzieci Janusza Korczaka towarzyszą nam na co dzień w naszych działaniach.

Organizatorzy: Barbara Zyskowska, Sławomira Głasek, Katarzyna Gryczewska

Prawa dziecka Prawa dziecka Prawa dziecka Prawa dziecka Prawa dziecka
Prawa dziecka     

Kategoria: /