Administrator
Odsłony: 692


Zgłoszenia na XIX Giełdę pomysłów na życie


Stanowiska na sali gimnastycznej (max. 25 miejsc)

  1. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
  2. Politechnika Białostocka
  3. Policealna Szkoła Zawodowa nr 1 w Łomży
  4. Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
  5. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
  6. Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
  7. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
  8. Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
  9. Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
10. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk o Środowisku
11. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Biologii i Biotechnologii
12. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Sztuki
13. Oxfordon Studia w Anglii
14. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
15. Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach
16. Akademia Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
17. Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki
18. Uczelnia Jańskiego w Łomży
19. Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, Wydział Gospodarki Turystycznej w Ełku
20. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Biuro ds Studenckich
21. Uniwersytet w Białymstoku, Centrum Rekrutacji
22. Wyższa Szkoła Zawodowa Ochrony Zdrowia TWP w Łomży
23. Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
24. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
25. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Biuro Informacji i Promocji

 

Stanowiska w pozostałych pracowniach

26. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Matematyki i Informatyki
27. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Nauk Ekonomicznych
28. Polsko - Japońska Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
29. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
30. Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie reprezentowana przez pracowników Służby Więziennej w Grądach Woniecko
31. Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku
32. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologiczno - Chemiczny
33. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Łomży, oferta szkół wojskowych
34. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie


Kategoria: