Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lomzalo3/public_html/templates/dd_freegames_105/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198
Administrator
Odsłony: 11174


Profile klas w roku szkolnym 2021/2022


Profil społeczny
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia i wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty uzupełniające: e-matematyka, nauka o komunikacji i język obcy w społeczeństwie. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do konkursów z wiedzy o społeczeństwie i geografii. Profil jest adresowany do uczniów zamierzających kontynuować naukę na kierunkach takich jak:
    - socjologia
    - psychologia
    - geografia
    - kulturoznawstwo
    - profilaktyka społeczna i resocjalizacja
    - politologia

 

Profil matematyczno-informatyczny
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka i informatyka.
Przedmioty uzupełniające: język obcy w społeczeństwie, nauka o komunikacji, e-matematyka. Do tej klasy zapraszamy uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z naukami ścisłymi, takimi jak matematyka i informatyka. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach przygotowujących do konkursów z matematyki i informatyki.
Absolwenci tej klasy mogą studiować na kierunkach ekonomicznych, między innymi:
    - automatykę i robotykę
    - elektronikę
    - telekomunikację
    - matematykę
    - informatykę
    - budownictwo
    - architektura
    - mechanika i budowa maszyn

Profil ekonomiczny
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka.
Przedmioty uzupełniające: język obcy w społeczeństwie, nauka o komunikacji i e-matematyka.
Przedmioty nauczane w tej klasie na poziomie rozszerzonym umożliwiają jej absolwentom studiować na takich kierunkach jak:
    - ekonomia
    - europeistyka
    - finanse i rachunkowość
    - towaroznawstwo
    - turystyka
    - zarządzanie

 

Profil medyczny
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia.
Przedmioty uzupełniające: e-matematyka, język obcy w społeczeństwie i nauka o komunikacji. Do tej klasy zapraszamy uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami medycznymi i przyrodniczymi. Lekcje z biologii i chemii wzbogacone są zajęciami laboratoryjnymi, w czasie których uczniowie pod kierunkiem nauczyciela mogą przeprowadzać doświadczenia
Absolwent tej klasy może wybrać kierunki studiów, tj.:
    - medycyna
    - stomatologia
    - farmacja
    - fizjoterapia
    - rehabilitacja
    - dietetyka
    - kosmetologia
    - biotechnologia
    - inżynieria biomedyczna
    - analityka medyczna
    - ratownictwo medyczne
    - pielęgniarstwo
Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do konkursów z biologii i chemii.

Profil prawniczy
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: historia i wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty uzupełniające: język obcy w społeczeństwie, e-matematyka, nauka o komunikacji. Do tej klasy zapraszamy uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami, takimi jak:
    - prawo
    - administracja
    - politologia
    - bezpieczeństwo narodowe
    - stosunki międzynarodowe
    - europeistyka
    - kryminalistyka
    - prawo finansowe i skarbowość
Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia przygotowujące do konkursów historycznych oraz z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

Profil europejski
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, język angielski.
Przedmioty uzupełniające: e-matematyka, nauka o komunikacji.
Przedmioty nauczane w tej klasie na poziomie rozszerzonym umożliwiają jej absolwentom studiować na takich kierunkach jak:
    - lingwistyka stosowana
    - stosunki międzynarodowe
    - politologia
    - socjologia
    - prawo
    - logistyka
    - turystyka/hotelarstwo
    - archeologia
    - iberystyka
    - amerykanistyka
    - filologia angielska, szwedzka, norweska

 

Przedmiotami, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą punktowane w rekrutacji są:

  • język polski
  • matematyka
  • język angielski
  • geografia
Kategoria: