Rekrutacja

Administrator
Kategoria:


Profile klas w roku szkolnym 2019/2020


Profil społeczny
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia i wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty uzupełniające: e-matematyka, nauka o komunikacji i język obcy w społeczeństwie. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do konkursów z wiedzy o społeczeństwie i geografii. Profil jest adresowany do uczniów zamierzających kontynuować naukę na kierunkach takich jak:
    - socjologia
    - psychologia
    - geografia
    - kulturoznawstwo
    - profilaktyka społeczna i resocjalizacja
    - politologia

 

Profil matematyczno-informatyczny
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: matematyka i informatyka.
Przedmioty uzupełniające: język obcy w społeczeństwie, nauka o komunikacji, e-matematyka. Do tej klasy zapraszamy uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z naukami ścisłymi, takimi jak matematyka i informatyka. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach przygotowujących do konkursów z matematyki i informatyki.
Absolwenci tej klasy mogą studiować na kierunkach ekonomicznych, między innymi:
    - automatykę i robotykę
    - elektronikę
    - telekomunikację
    - matematykę
    - informatykę
    - budownictwo
    - architektura
    - mechanika i budowa maszyn

Profil ekonomiczny
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka.
Przedmioty uzupełniające: język obcy w społeczeństwie, nauka o komunikacji i e-matematyka.
Przedmioty nauczane w tej klasie na poziomie rozszerzonym umożliwiają jej absolwentom studiować na takich kierunkach jak:
    - ekonomia
    - europeistyka
    - finanse i rachunkowość
    - towaroznawstwo
    - turystyka
    - zarządzanie

 

Profil medyczny
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia.
Przedmioty uzupełniające: e-matematyka, język obcy w społeczeństwie i nauka o komunikacji. Do tej klasy zapraszamy uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami medycznymi i przyrodniczymi. Lekcje z biologii i chemii wzbogacone są zajęciami laboratoryjnymi, w czasie których uczniowie pod kierunkiem nauczyciela mogą przeprowadzać doświadczenia
Absolwent tej klasy może wybrać kierunki studiów, tj.:
    - medycyna
    - stomatologia
    - farmacja
    - fizjoterapia
    - rehabilitacja
    - dietetyka
    - kosmetologia
    - biotechnologia
    - inżynieria biomedyczna
    - analityka medyczna
    - ratownictwo medyczne
    - pielęgniarstwo
Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do konkursów z biologii i chemii.

Profil prawniczy
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: historia i wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty uzupełniające: język obcy w społeczeństwie, e-matematyka, nauka o komunikacji. Do tej klasy zapraszamy uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami, takimi jak:
    - prawo
    - administracja
    - politologia
    - bezpieczeństwo narodowe
    - stosunki międzynarodowe
    - europeistyka
    - kryminalistyka
    - prawo finansowe i skarbowość
Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia przygotowujące do konkursów historycznych oraz z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

Profil europejski
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, język angielski.
Przedmioty uzupełniające: e-matematyka, nauka o komunikacji.
Przedmioty nauczane w tej klasie na poziomie rozszerzonym umożliwiają jej absolwentom studiować na takich kierunkach jak:
    - lingwistyka stosowana
    - stosunki międzynarodowe
    - politologia
    - socjologia
    - prawo
    - logistyka
    - turystyka/hotelarstwo
    - archeologia
    - iberystyka
    - amerykanistyka
    - filologia angielska, szwedzka, norweska

 

Przedmiotami, z których oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej będą punktowane w rekrutacji są:

  • język polski
  • matematyka
  • język angielski
  • geografia
Administrator
Kategoria:

 

Administrator
Kategoria:


Profile klas w roku szkolnym 2019/2020


Profil społeczny
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, język angielski, wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, e-matematyka, nauka o komunikacji. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do konkursów z wiedzy o społeczeństwie, geografii i języka angielskiego oraz redagować angielskojęzyczną gazetkę szkolną. Profil jest adresowany do uczniów zamierzających kontynuować naukę na kierunkach takich jak:
   - socjologia
   - psychologia
   - geografia
   - kulturoznawstwo
   - profilaktyka społeczna i resocjalizacja
   - politologia

Profil politechniczny
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: fizyka, matematyka.
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, TI w matematyce, algorytmika, język obcy w społeczeństwie, nauka o komunikacji. Do tej klasy zapraszamy uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą z naukami ścisłymi, takimi jak fizyka i matematyka. Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach przygotowujących do konkursów z fizyki i matematyki.
Absolwenci tej klasy mogą studiować na kierunkach ekonomicznych, między innymi:
   - geodezję
   - logistyka
   - automatykę i robotykę
   - elektronikę
   - telekomunikację
   - matematykę
   - informatykę
   - budownictwo
   - architektura
   - mechanika i budowa maszyn

Profil ekonomiczny
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: geografia, matematyka.
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, TI w matematyce, język obcy w społeczeństwie, nauka o komunikacji, statystyka.
Przedmioty nauczane w tej klasie na poziomie rozszerzonym umożliwiają jej absolwentom studiować na takich kierunkach jak:
   - ekonomia
   - europeistyka
   - finanse i rachunkowość
   - towaroznawstwo
   - turystyka
   - zarządzanie
Do dyspozycji uczniów tej klasy są dwie pracownie informatyczne oraz pracownia geograficzna.
Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do konkursów z geografii i matematyki.

Profil medyczny
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia.
Przedmioty uzupełniające: historia i społeczeństwo, e-matematyka, fizyka w medycynie, język obcy w społeczeństwie i nauka o komunikacji. Do tej klasy zapraszamy uczniów, którzy wiążą swoją przyszłość z kierunkami medycznymi i przyrodniczymi. Lekcje z biologii, chemii i fizyki wzbogacone są zajęciami laboratoryjnymi, w czasie których uczniowie pod kierunkiem nauczyciela mogą przeprowadzać doświadczenia. Ponadto, w ramach współpracy z Uniwersytetem w Białymstoku, uczniowie każdego roku biorą udział w warsztatach i wykładach.
Absolwent tej klasy może wybrać kierunki studiów, tj.:
   - medycyna
   - stomatologia
   - farmacja
   - fizjoterapia
   - rehabilitacja
   - dietetyka
   - kosmetologia
   - biotechnologia
   - inżynieria biomedyczna
   - analityka medyczna
   - ratownictwo medyczne
   - pielęgniarstwo
Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do konkursów z biologii i chemii.

Profil prawniczy
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.
Przedmioty uzupełniające: przyroda, język obcy w społeczeństwie, ekonomia w praktyce, e-matematyka, nauka o komunikacji. Do tej klasy zapraszamy uczniów, którzy wiążą swoją przeszłość z kierunkami, takimi jak:
   - prawo
   - administracja
   - politologia
   - bezpieczeństwo narodowe
   - stosunki międzynarodowe
   - europeistyka
   - kryminalistyka
   - prawo finansowe i skarbowość
Dla zainteresowanych uczniów tej klasy przewidziane są zajęcia przygotowujące do konkursów historycznych oraz z wiedzy o Polsce i świecie współczesnym.

Profil dziennikarski
Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język polski, wiedza o społeczeństwie.
Przedmioty uzupełniające: zajęcia dziennikarskie, e-matematyka, język obcy w społeczeństwie, historia i społeczeństwo, przyroda. Klasa dziennikarska zaprasza młodzież o zdolnościach i zainteresowaniach humanistycznych. Profil klasy adresowany jest do uczniów zamierzających podjąć studia na kierunkach takich jak:
   - dziennikarstwo i komunikacja społeczna
   - filologia polska
   - kulturoznawstwo
   - psychologia
   - filozofia
   - antropologia literatury, teatru i filmu
   - archeologia
   - historia i historia sztuki
   - media i komunikacja społeczna
W czasie zajęć dziennikarskich uczniowie mogą, między innymi: przeprowadzać wywiady z zaproszonymi gośćmi oraz uczestniczyć w wycieczkach do studia radiowego i telewizji. Zainteresowani uczniowie mają możliwość uczestniczyć w zajęciach przygotowujących do konkursów z języka polskiego i historii, a pasje i zainteresowania artystyczne rozwijać w Kole Żywego Słowa.

 

Przedmiotami, z których oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum będą punktowane w rekrutacji są:

  • język polski
  • matematyka
  • język angielski
  • geografia