Sławomira Głasek
Odsłony: 263

Źródło: http://ciaza.siostraania.pl/alkoholowy-zespol-plodowy-fas-skutki/

W dniach 16-17.10 2018 r. PWSIiP we współpracy z Urzędem Miasta i WOPiTU w Łomży, ROPS w Białymstoku, organizowała konferencję na temat „Zrozumieć dziecko z FASD”. Spotkanie niezwykle ciekawe a treści pouczające.
Dlaczego każdy z nas powinien usłyszeć czym jest FASD? Każda kobieta, która rozpoczyna współżycie liczy się z tym, że może począć dziecko. Jeśli na świat przychodzi nowe życie, a przyszła mama nie wie jeszcze o tym lub wie, że będzie mamą i sięga po alkohol, nie mając świadomości zagrożenia, naraża swoje dziecko na nieodwracalną chorobę FASD. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podaje, że FASD to Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych. Jest nieuleczalnym, niegenetycznym zespołem chorobowym, mogącym wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży.

FASD charakteryzują:
• uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego,

Źródło: https://demotywatory.pl/4180050/FAS-Alkoholowy-zespol-plodowy

• zaburzenia neurologiczne,
• opóźnienia rozwoju fizycznego i psychicznego,
• zaburzenia zachowania,
• niedorozwój umysłowy,
• nadpobudliwość psychoruchowa,
• wady rozwojowe (między innymi serca, stawów).

Skutkiem tych nieprawidłowości mogą być u dzieci trudności z:
• uczeniem się,
• koncentracją uwagi,
• pamięcią i zdolnością do rozwiązywania problemów,
• koordynacją ruchową
• zaburzenia mowy,
• relacjami z ludźmi,
• przestrzeganiem norm społecznych.

Deficyty związane ze Spekrtum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych (FASD) mają wpływ na rozwój intelektualny oraz społeczny także w okresie dorastania i po osiągnięciu dorosłości. Najcięższą formę uszkodzenia wywołanych prenatalną ekspozycją na alkohol stanowi Płodowy Zespół Alkoholowy (FAS), w którym oprócz uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego, jak opisane powyżej, występują również:

• prenatalne i postnatalne zaburzenia wzrostu (masa i długość ciała)
• dysmorfie twarzy (wąskie szpary powiekowe, brak rynienki podnosowej, brak górnej czerwieni wargowej).

 

Źródło: http://www.dbc.wroc.pl/Content/22916/Wybrane_aspekty_opieki_pielegniarskiej.pdf

Pamiętaj, że zaburzeniom związanym z FASD można w 100% zapobiec poprzez abstynencję w czasie ciąży.
(źródło: PARPA)
Zapewne, nie wszyscy młodzi ludzie, mający lat 16-19, myślą o założeniu rodziny, dziecku. Jednak nie przeoczcie tego ważnego momentu. Zadbajcie o to, by Wasze dziecko miało szansę na zdrowe życie, wtedy i Wy będziecie mieli szansę na radosne życie ze zdrowym dzieckiem. Tego Wam życzę.
Zachęcam do obejrzenia krótkiego filmu „Wieczne dziecko”: https://www.youtube.com/watch?v=lTuafZ1IdgM

Sławomira Głasek – pedagog

 

Kategoria: