Krystyna Orzechowska-Gryguc
Odsłony: 271

Zapraszamy do wzięcia udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, które będą organizowane w tym roku szkolnym. Podajemy nazwę konkursu, termin, nauczyciela, który przyjmuje zgłoszenia chętnych.
     1. Konkurs języka niemieckiego TURBOLANDESKUNDE – listopad/grudzień (Iwona Batko);
     2. Międzyszkolny konkurs słownictwa niemieckiego – luty (Bożena Niebrzydowska, Izabela Żegalska)
     3. Konkursy z języka angielskiego:
          - FOX,
          - ENGLISH HIGH FLIER,
          - KNOW AMERICA 2019,
            Zgłaszać się można do nauczycieli języka angielskiego od października;

     4. Konkurs i Olimpiada języka rosyjskiego – październik i kwiecień (Ewa Aleksiewicz),
     5. Ogólnopolski konkurs fizyczny EUREKA – marzec (Dorota Bagińska),
     6. Konkurs wiedzy biblijnej „CIVITAS CRISTIANA” - marzec (Katarzyna Rainko),
     7. Konkursy historyczne:
          - Konkurs wiedzy o AK - marzec/kwiecień (Marcin Mikołajczyk, Alicja Czarnocka);
          - Konkurs POLSKA PIASTOWSKA – grudzień (Marcin Mikołajczyk, Alicja Czarnocka);
          - LOSY ŻOŁNIERZA i DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO – listopad (Marcin Mikołajczyk, Alicja Czarnocka);
     8. Ogólnopolski konkurs geograficzny GEO PLANETA – listopad (Anna Nitkiewicz, Maria Jankowska)
     9. Konkurs ekologiczny EKO PLANETA – marzec (Izabela Dąbrowska);
   10. Olimpiada wiedzy ekologicznej – styczeń (Izabela Dąbrowska);

Organizowane będą również inne działania i przedsięwzięcia, w których można zaistnieć, sprawdzić się i zaprezentować szerszemu gronu lub pomóc potrzebującym:
     1. Wieczorki poetyckie:
         - CZŁOWIEK CZŁOWIEKOWI – październik (Lidia Choińska, Beata Chojnowska),
         - MIEDZYNARODOWY DZIEŃ POEZJI – marzec (Lidia Choińska, Beata Chojnowska),
     2. Wieczór pieśni legionowej- październik/listopad (Janusz Kilian, Ewa Wiśniewska);
     3. Gra miejska – maj/czerwiec (Marcin Mikołajczyk, Alicja Czarnocka, Andrzej Piechociński);
     4. Akcje charytatywne Szkolnego Koła Caritas:
         - BOŻONARODZENIOWY DAR SERCA – 2 grudzień,(Katarzyna Rainko),
         - ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI BOŻONARODZENIOWA – 7-8 grudzień (Katarzyna Rainko),
         - ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI WIELKANOCNA – 8-9 marzec (Katarzyna Rainko),
         - KROMKA CHLEBA DLA SĄSIADA – 21-22 marzec (Katarzyna Rainko),
     5. Projekt czytelniczy MÓZGOWY FITNESS (klasy I) – październik-grudzień (Renata Saniewska, Bożena Konopka);
     6. Projekt czytelniczy NIEŁATWO BYĆ MŁODYM – LITERACKO O PROBLEMACH NASTOLATKÓW (kl. II) – luty-kwiecień (Renata Saniewska, Bożena Konopka);
     7. Spotkania z historią najnowszą – cały rok (Elżbieta Wiśniewska, Alicja Czarnocka);
     8. Warsztaty z historii regionalnej – cały rok (Alicja Czarnocka);
     9. Projekt „Jak młodzież widzi Łomżę” – współtworzenie prezentacji Łomży w języku niemieckim – wrzesień (Bożena Niebrzydowska);
   10. eTwinning – korespondencja w języku niemieckim z uczniami z Hiszpanii – cały rok (Bożena Niebrzydowska);
   11. Przedsięwzięcia i rozgrywki sportowe:
         - Rajd rowerowy – wrzesień (nauczyciele wf),
         - Międzyklasowy turniej Futsalu – maj/czerwiec (nauczyciele wf),
         - Międzyszkolny turniej piłki siatkowej – maj/czerwiec (nauczyciele wf).

 

 

Kategoria: