Sławomira Głasek
Odsłony: 161

Zainteresowanych rodziców informujemy, że zgodnie z „Regulaminem udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Łomży” od 03.09.2018 r. do 17.09.2018 r. można składać wnioski o stypendia u pedagogów szkolnych (druki wniosków do odebrania u pedagogów lub pobrania na stronie szkoły i UM Łomża).
Szanowni Państwo kryterium dochodowe – dla osoby w rodzinie wynosi – 514,00 zł netto, a od dnia 01.10.2018 – 528,00 zł netto, - kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi – 288,00 zł miesięcznie, a od dnia 01.10.2018 r. – 308,00 zł miesięcznie. Do dochodu nie wlicza się dochodu z gospodarstwa rolnego poniżej 1 ha przeliczeniowego.
Powyższe kwoty weryfikowane są co 3 lata.
Od dnia 01.10.2018 stawki ulegają zmianie na podst. Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11.07.2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1358).
W związku z tym, iż kwota kryterium dochodowego ulega zmianie od 01.10.2018 r. uprzejmie informuję, iż wnioski osób, których dochód zawiera się w powyższym przedziale (od 514,00 zł do 528,00 zł) uzyskają stypendium za okres X-XII.2018 roku (3 m-ce).

         Pliki do pobrania:

          Regulamin

          Wniosek o stypendium

Kategoria: