Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lomzalo3/public_html/templates/dd_freegames_105/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198
Krystyna Orzechowska-Gryguc
Odsłony: 169

Zapraszamy do wzięcia udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych oraz innych przedsięwzięciach które będą organizowane w szkole. Podajemy nazwę konkursu (przedsięwzięcia), termin i nauczyciela, który przyjmuje zgłoszenia chętnych.

1.  Konkurs języka niemieckiego TURBOLANDESKUNDE - XII. 2020 r. (Iwona Batko),
2.  Konkursy z języka angielskiego:
    - I KNOW AMERICA 2021 - X. 2020 r.
    - FOX – XII. 2020 r.
    - ENGLISH HIGH FLIER – XI.2020 r.,
    - OLIMPIADA ARCHIMEDES ENGLISH PLUS –II. 2021 r.
    - ENGLISH ACE – II. 2021 r.
    - UNDERSTAND – X. 2020 r.
    Zgłaszać się można do nauczycieli języka angielskiego.
3.  Konkurs geograficzny GEO PLANETA – XI. 2020 r. (M. J. Jankowska, Anna Nitkiewicz),
4.  Ogólnopolski konkurs fizyczny EUREKA – III. 2021 r. (Dorota Bagińska),
5.  Wojewódzka Olimpiada Wiedzy o HIV i AIDS – X. 2020 r. (Iza Dąbrowska),
6.  Ogólnopolska Olimpiada Promocji zdrowego Stylu Życia – XI. 2019 r. (Iza Dąbrowska),
7.  Olimpiada wiedzy ekologicznej – I. 2021 r. (Iza Dąbrowska),
8.  Konkurs EKO-PLANETA – III. 2021 r. (Iza Dąbrowska),
9.  Konkurs Wiedzy o Żywieniu i Żywności – IV. 2021 r. (Iza Dąbrowska),
10. Konkurs Wiedzy Biblijnej „Civitas Christiana” – IX. 2020 r. (Agnieszka Domitrz, Agnieszka Kudelska),
11. Konkurs Wiedzy Biblijnej – III. 2021 r. (Agnieszka Domitrz, Agnieszka Kudelska),
12. Konkurs matematyczny KANGUR - I. 2021 r. (Grażyna Sobiszek)
13. Konkurs #ZOSTAŃ W DOMU – X. 2020 r. (Renata Saniewska)
14. Konkurs historyczny LOSY ŻOŁNIERZA I DZIEJE ORĘŻA POLSKIEGO – X. 2020 r. (Alicja Czarnocka)
15. Konkurs historyczny POLSKA PIASTOWSKA –XII. 2020 r. (Marcin Mikołajczyk)
16. Regionalny konkurs historyczny WIEDZY O ARMII KRAJOWEJ I JEJ POPRZEDNICZKACH W OKRESIE OD WRZEŚNIA 1939 DO STYCZNIA 1945 – IV. 2021r (Marcin Mikołajczyk)


Organizowane będą również różne działania i przedsięwzięcia, w których można zaistnieć, sprawdzić się i zaprezentować szerszemu gronu np.:
1. Projekt czytelniczy MÓZGOWY FITNESS X – XI. 2020 (Renata Saniewska),
2. NIEKTÓRZY LUBIĄ POEZJĘ - spotkania z twórczością uczniów – XII. 2020 r. (Renata Saniewska),
3. NIEŁATWO BYĆ MŁODYM. Literacko o problemach nastolatków. – II-IV. 2021 r. (Renata Saniewska),
4. Gazetka języka niemieckiego – cały rok (Joanna Milianowicz),
5. DZIEN KRAJOBRAZU I PRZYRODY – X. 2020, (Anna Nitkiewicz, Maria Jankowska),
6. KLUB WOLONTARIUSZA – cały rok (Sławomira Głasek, Agnieszka Kudelska)
7. Szkolny Dzień Profilaktyki – XI/XI. 2020 r., (Sławomira Głasek, Krystyna Orzechowska-Gryguc, Katarzyna Gryczewska),
8. Zajęcia sportowe (nauczyciele wf).
9. Warsztaty matematyczne – 8-12. III. 2021 r. (nauczyciele matematyki)

Krystyna Orzechowska-Gryguc

Kategoria: