Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/lomzalo3/public_html/templates/dd_freegames_105/library/Designer/Content/SingleArticle.php on line 198
Administrator
Odsłony: 160

Uczniowie posiadający orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego mogą skorzystać z dofinansowania do zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.
Poniżej link do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy:
https://liblink.pl/276uoJnPuQ

W roku szkolnym 2020/2021 z dofinansowania mogą korzystać uczniowie uczęszczający do: klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla jednego ucznia będzie wynosić do 445 zł.
Przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, następuje na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych albo pełnoletniego ucznia. Wniosek wraz z kopią orzeczenia składa się do dyrektora szkoły. Wzory wniosków będą dostępne wkrótce w szkole.

W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego lub rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. W przypadku wyżej wymienionego oświadczenia należy podać informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Krystyna Orzechowska-Gryguc

Kategoria: