Administrator
Odsłony: 170

Podaje się do publicznej wiadomości, że na podstawie uchwały nr 2/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Łomży z dnia 21.11.2018 r. w sprawie postawienia Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w stan likwidacji oraz na podstawie orzeczenia Sądu Rejonowego w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20.12.2018 r. wszczęta została likwidacja Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Łomży.
W związku z powyższym informuje się, że wierzytelności dotyczące likwidowanego podmiotu winny być zgłaszane w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia niniejszej informacji na adres:
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły w Łomży (w likwidacji)
ul. Senatorska 13
18-400 Łomża
Likwidatorem Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły w Łomży ustanowiona została pani Renata Maliszewska-Bagińska.

Data i podpis
2.01.2019 r. Renata Maliszewska-Bagińska
likwidator

Kategoria: