Czytaj więcej: 18 października - Europejski Dzień Przeciwko handlowi Ludźmi

Handel ludźmi jest poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka. Jego istotą jest wykorzystanie człowieka nawet za jego zgodą, przy użyciu konkretnych metod i środków. Zjawisko handlu ludźmi dotyka zarówno państwa rozwijające się, jak i państwa rozwinięte. Handel ludźmi jest powiązany z problemami społecznymi, kulturowymi, politycznymi oraz ekonomicznymi. Polska jest dość specyficznym krajem z uwagi na swoje położenie geopolityczne, ponieważ w kontekście handlu ludźmi jest jednocześnie krajem pochodzenia, tranzytowym oraz docelowym dla ofiar handlu ludźmi.

Czytaj więcej: 18 października - Europejski Dzień Przeciwko handlowi Ludźmi

Czytaj więcej: #RazemNaŚwięta

Już po raz czwarty Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca wszystkie szkoły i placówki oświatowe do udziału w akcji „Razem na święta”. Głównym celem tej inicjatywy jest zachęcenie uczniów do niesienia pomocy innym, jak również budowanie wspólnot i więzi międzypokoleniowych. Społeczność naszego liceum w ostatnim czasie podejmowała szereg inicjatyw, które wpisują się w zakładane cele wspomnianej inicjatywy. Podsumujmy wszystkie działania, o których wcześniej można było przeczytać na stronie internetowej naszego liceum czy szkolnym fb.

Czytaj więcej: #RazemNaŚwięta

Czytaj więcej: Serca –sercom

To nie tylko nazwa fundacji, z którą współpracuje Szkolne Koło Wolontariatu naszego liceum, ale również hasło, które towarzyszyło ostatniej inicjatywie szkolnego klubu. W dniu 19.12.2021 r. grupa 20 wolontariuszy i 10 nauczycieli brało udział w kweście na rzecz Fundacji Serca Sercom, która wspiera i organizuje wakacyjne kolonie i półkolonie dla dzieci z ubogich rodzin.

Czytaj więcej: Serca –sercom