Czytaj więcej: 18 października - Europejski Dzień Przeciwko handlowi Ludźmi

Handel ludźmi jest poważnym przestępstwem rażąco naruszającym podstawowe prawa człowieka. Jego istotą jest wykorzystanie człowieka nawet za jego zgodą, przy użyciu konkretnych metod i środków. Zjawisko handlu ludźmi dotyka zarówno państwa rozwijające się, jak i państwa rozwinięte. Handel ludźmi jest powiązany z problemami społecznymi, kulturowymi, politycznymi oraz ekonomicznymi. Polska jest dość specyficznym krajem z uwagi na swoje położenie geopolityczne, ponieważ w kontekście handlu ludźmi jest jednocześnie krajem pochodzenia, tranzytowym oraz docelowym dla ofiar handlu ludźmi.

Czytaj więcej: 18 października - Europejski Dzień Przeciwko handlowi Ludźmi

Czytaj więcej: Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022I znowu są wakacje. W piątek - 24 czerwca społeczność naszej szkoły zgromadziła się w sali gimnastycznej, by uroczyście zakończyć rok szkolny 2021/2022. Po dziesięciu miesiącach ciężkiej pracy młodzież i nauczyciele będą mogli cieszyć się zasłużonym odpoczynkiem. Zanim to jednak nastąpiło, pani dyrektor Katarzyna Życzkowska wręczyła nagrody tym uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce. Wysłuchaliśmy też listu, który z okazji zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych Minister Edukacji i Nauki - Przemysław Czarnek skierował do szkół i placówek oświatowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj więcej: Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2021/2022