Administrator

Czytaj więcej: Dzień Języków Obcych w III LOW dniu 26 września obchodzony jest Europejski Dzień Języków Obcych. W naszej szkole również włączyliśmy się do obchodów tego święta, którego tradycje sięgają 2001 roku, gdy Rada Europy je ustanowiła. Uczniowie wszystkich klas udekorowali szkołę plakatami przedstawiającymi zabytki różnych państw europejskich. Część uczniów przebrała się w stroje typowe dla innych państw. Na lekcjach języków obcych uczniowie prezentowali najważniejsze wiadomości promujące znaczenie uczenia się języków. Działania te miały na celu propagowanie różnorodności kulturowej i językowej Europy.

Administrator

Czytaj więcej: cd…Tygodnia profilaktyki dla chorób zakaźnych          W dniach 12-16.09.2022r. w całej Polsce prowadzona była akcja Tygodnia profilaktyki dla chorób zakaźnych w szkołach.

          Akcja miała na celu uświadomienie potrzeby dbania o zdrowie własne i innych. Świadoma postawa, tj. szczepienia, unikanie ognisk zakażeń, dbanie o higieniczny tryb życia (w tym aktywność fizyczną) to główne przesłanki, które towarzyszyły tej inicjatywie.

Czytaj więcej: cd…Tygodnia profilaktyki dla chorób zakaźnych
Administrator

Uświadomienie potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony stanowi ważny cel edukacji zdrowotnej. Intensywny rozwój zagrożeń cywilizacyjnych skłania nas do podejmowania bardziej aktywnych metod jej prowadzenia. Wiedza o zdrowiu to pierwszy krok do świadomej i trwałej zmiany postaw, w tym higieniczno-sanitarnych. Dlatego wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz organizacjami pozarządowymi przygotowaliśmy dla szkół pakiet materiałów edukacyjnych.

W ramach akcji tematem przewodnim Tygodnia dla chorób zakaźnych jest przekazywanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do dbania o zdrowie własne i najbliższych. Formuła kampanii edukacyjno-informacyjnej pozwala na uwzględnienie pomysłów i atrakcyjnych inicjatyw uczniów, samorządu uczniowskiego, rady rodziców, które zostaną przygotowane we współpracy z nauczycielami. Do wspólnych działań szkoły mogą zaprosić przedstawicieli lokalnej społeczności, w tym z placówek ochrony zdrowia (lekarz, ratownik medyczny), stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Czytaj więcej: Tydzień dla profilaktyki chorób zakaźnych
Administrator

Czytaj więcej: To lato było odlotowe, słońce spisało się na medal, a jednak mimo to nieubłaganie dobiegło końca i trzeba było wrócić do szkoły. Po dwumiesięcznej przerwie, opaleni i wypoczęci uczniowie i nauczyciele III LO w Łomży spotkali się na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego. Zebranych ciepłymi słowami powitała pani dyrektor Katarzyna Życzkowska, życząc wszystkim, aby czas spędzany w szkole był radosny, bezpieczny, ale i pracowity, bo to przede wszystkimpraca i motywacja jest gwarantem sukcesu. Uczniowie i nauczyciele wysłuchali również wielu ciepłych słów skierowanych do nichm. in. przezMinistra Oświaty i Nauki Przemysława Czarnka.

Czytaj więcej: To lato było odlotowe, słońce spisało się na medal,
Administrator
Kategoria:

Czytaj więcej: Stypendia i zasiłki szkolne 2022/2023

Zainteresowanych ubieganiem się  o stypendium lub zasiłek szkolny odsyłamy na stronę MOPS w Łomży, gdzie znajdują się wszystkie informacje i  potrzebne załączniki

http://mopslomza.pl/stypendium-szkolne/.

Przypominamy, że termin składania wniosków z dokumentami mija 15.09.2022 r.

Wnioski składamy w pokoju pedagoga.